Cliëntenraad

De stem van de cliënten

Binnen het Parkhuis is de mening van cliënten en hun familieleden belangrijk. Er wordt alles aan gedaan om goede zorg te leveren op alle locaties. Hiervoor is het van belang te weten wat er leeft bij cliënten en hun naasten. De cliëntenraad speelt hierin een belangrijke rol.

Binnen het Parkhuis is de mening van cliënten en hun familieleden belangrijk. Er wordt alles aan gedaan om goede zorg te leveren op alle locaties. Hiervoor is het van belang te weten wat er leeft bij cliënten en hun naasten. De cliëntenraad speelt hierin een belangrijke rol.

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van het Parkhuis: alle bewoners en bezoekers van dagbehandeling en ontmoetingscentra. Zo dragen wij eraan bij dat cliënten op een zo aangename en (mens)waardige manier invulling kunnen blijven geven aan hun leven. Met inachtneming van hun waarden, wensen en behoeften. Kwaliteit van leven staat hierbij voorop!

Hoe doen we dat?
De cliëntenraad doet dit door te signaleren, te luisteren en te praten met cliënten en hun naasten over de kwaliteit van de zorg. Als leden van de cliëntenraad zijn wij de ogen, oren en stem van alle cliënten van het Parkhuis. We vergaderen maandelijks met de bestuurder van het Parkhuis. In deze vergaderingen bespreken we ontwikkelingen binnen de organisatie. De cliëntenraad heeft advies- en instemmingsrecht over diverse onderwerpen die direct of indirect invloed hebben op het welzijn van cliënten.

Wie zitten er in de cliëntenraad
Omdat de meeste cliënten van het Parkhuis zelf niet meer in een cliëntenraad plaats kunnen nemen, bestaat de cliëntenraad van het Parkhuis uit mantelzorgers/vrijwilligers die een partner/familielid hebben die in het Parkhuis woont of op een andere manier betrokken zijn bij de zorg. Zij geven de cliënten een stem.

Onderwerpen waar de centrale cliëntenraad zich mee bezig houdt
De cliëntenraad houdt zich bezig met onderwerpen die het dagelijks leven van alle cliënten van het Parkhuis direct raken, zoals het aanbod van activiteiten, voldoende personeel op de afdeling of de overgang naar kleinschalig wonen.

Als lid van de raad praat en denk je ook mee over diverse (beleids)zaken binnen het Parkhuis. Dit alles maakt het werk in de cliëntenraad ook zo van belang en interessant.

Geef de cliënten een stem!
Om te zorgen dat de cliënten hun stem behouden zijn wij op zoek naar nieuwe leden die zich in willen zetten voor het behartigen van hun belangen.
De cliëntenraad kan uw kennis en ervaring als mantelzorger goed gebruiken!
Wilt u weten hoe u de cliënten van het Parkhuis een stem kunt geven?
Wij informeren u graag in een vrijblijvend gesprek.

Onze locaties

Contact

Receptie 078 622 00 00
Cliëntenservicebureau 078 622 00 11
csb@hetparkhuis.nl

Onderdeel van: