Onze organisatie

De gegevens op deze pagina waren van toepassing tot 1 april 2024. Voor actuele informatie ga je naar www.salios.nl

Het Parkhuis is het regionale expertisecentrum voor mensen met dementie (ook op jonge leeftijd), Korsakov en gerontopsychiatrische problemen.

Cliënten, hun naasten, maar ook verwijzers en andere zorgorganisaties kunnen rekenen op de jarenlange kennis en expertise van het Parkhuis.

Bouwen aan het Parkhuis

In het Parkhuis staan de wensen van onze cliënten centraal. Wij zijn te gast in het leven van onze cliënten en bieden hen persoonsgerichte zorg en ondersteuning.  Onze basis is daarbij Hartverwarmend Thuisvoelen. Alles wat we doen, doen we vanuit onze kernwaarden: Hartverwarmend, Respectvol, Betrouwbaar, Bekwaam en Gastvrij. Zo zorgen we samen dat het Parkhuis voelt als thuis.

Met elkaar bouwen we aan het regionale expertisecentrum voor mensen met dementie, Korsakov en gerontopsychiatrische problemen. Lees meer in onze strategie 2020-2024 ‘Samen bouwen aan het Parkhuis.’

Onze Missie

Onze Missie: “Cliënten en hun naasten ondersteunen wij op hartverwarmende en bekwame wijze in hun leven met dementie, Korsakov en gerontopsychiatrische
problemen.”

Onze visie

Om te zorgen dat we klaar zijn voor complexere zorg en ons blijven onderscheiden, bouwen we verder aan het regionale expertisecentrum voor mensen met dementie, Korsakov en gerontopsychiatrische problemen. Hier bouwen we aan met de volgende bouwstenen:

 • We stemmen onze zorg af op de zorgvraag en behoefte van onze cliënten. We gaan kleinschalig wonen en werken vanuit de behoefte van- en met aandacht voor de cliënt. Ook zorgen we dat er altijd plaats is in geval van spoed- of crisisopnames.
 • We investeren in kennis en vaardigheden: We zorgen dat we de kennis en vaardigheden hebben om complexe zorg te bieden aan onze doelgroepen.
 • We investeren nog meer in leren en ontwikkelen. En we delen onze kennis met externe partijen.
 • We zetten bewezen technologie in en helpen medewerkers Digivaardig genoeg te worden om hier gebruik van te maken.
 • We werken in onze organisatie met plezier, leren van elkaar en iedereen voelt zich verantwoordelijk. En we zorgen voor een bovengemiddelde formatie op cruciale functies.
 • We werken samen: Binnen ons eigen team en met andere teams, maar ook met andere disciplines, mantelzorgers en externe partijen.

Organisatieschema

In het organisatieschema staan onze cliënten bovenaan, samen met de directe zorgmedewerkers. Dat is immers waar het om draait in het Parkhuis. Alle overige teams/medewerkers werken en staan ten dienste van het primaire proces.
Om de taken en bevoegdheden meer bij de medewerkers te beleggen is binnen de zorg- en behandelteams het aantal hiërarchische lagen beperkt tot twee (zorgmanager en clustermanager). De zorg wordt voor haar dagelijks functioneren ondersteund door het Ondersteunend Bedrijf, de Stafafdeling en de Concerncontroller.
Het Parkhuis werkt op basis van een Raad van Toezichtmodel met een eenhoofdige Raad van Bestuur, ondersteund door de bestuurssecretaris. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. De medezeggenschapsorganen worden gevormd door de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad.

Organogram het Parkhuis

Medezeggenschap

Medezeggenschap is binnen het Parkhuis geregeld in de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad.

De Cliëntenraad
De Cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten van het Parkhuis. Conform de Wet Medezeggenschap Cliënten in de Zorg (WMCZ) brengt de Cliëntenraad gevraagd (verzwaard) en ongevraagd advies uit aan de Bestuurder.

De Ondernemingsraad 
In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) staat precies vermeld waar de ondernemingsraad invloed op kan uitoefenen. De Ondernemingsraad kan al naar gelang het onderwerp advies of instemming geven.

ANBI-status

Op grond van de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) publiceert Het Parkhuis de volgende gegevens:

 • Naam van de instelling:  Het Parkhuis
 • RSIN/fiscaal nummer  25.51.524
 • Postadres: Haaswijkweg Oost 69a, 3319 GB, DORDRECHT
 • Doelstelling: Cliënten en hun naasten ondersteunen wij op hartverwarmende en bekwame wijze in hun leven met dementie, korsakov en gerontopsychiatrische problemen.
 • Strategie (beleidsplan het Parkhuis): Strategie
 • Bestuur: Bestuur en managementteam
 • Raad van Toezicht: Raad van Toezicht Raad van Toezicht
 • Publicatieplicht ANBI 2023

Onze locaties

Contact

Receptie 078 622 00 00
Cliëntenservicebureau 078 622 00 11
csb@hetparkhuis.nl

Onderdeel van: