Dagbestedingscoach

Het is voor iedereen belangrijk een fijne en zinvolle dagbesteding te hebben. Ook voor mensen met dementie. Hierdoor kunt u langer op een veilige en prettige manier thuis blijven wonen. De dagbestedingscoach kan u hierbij ondersteunen. De dagbestedingscoach komt bij u thuis en bekijkt samen met u en de mensen in uw naaste omgeving hoe de dag verloopt, wat u zoal heeft gedaan in het leven en hoe de woon- en leefsituatie nu is. Elkaar leren kennen, wederzijds vertrouwen opbouwen, gezelligheid en een luisterend oor staan bij de bezoeken centraal.

Wat kunt u verwachten

Samen met de dagbestedingscoach bekijkt u hoe u meer afwisseling aan de dagen kunt geven. De dagbestedingscoach maakt een programma, rekening houdend met uw wensen en mogelijkheden. Wellicht kunt u aan een vroegere hobby op een andere manier invulling geven of kunt u nieuwe activiteiten ondernemen. Zoals creatieve activiteiten en activiteiten op het gebied van muziek, natuur, bewegen of winkelen. De dagbestedingscoach helpt u het programma in de praktijk te brengen en betrekt daarbij ook uw naaste familie. Zij zet in overleg met u eventueel een vrijwilliger in. Door deze mogelijkheid heeft uw mantelzorger even tijd voor zichzelf. Kortom: uw dagbestedingscoach biedt u dat steuntje in de rug waardoor u mogelijkheden ziet de dag anders in te delen en bijvoorbeeld uw hobby’s weer op te pakken. De dagbestedingscoach komt vaak op een vast moment, enkele uren in de week, voor een bepaalde periode.

De dagbestedingscoach kan ook ingezet worden om iemand te helpen zich thuis te voelen op een dagbesteding. Als uw naaste dit nog een beetje afhoudt of spannend vindt, kan de dagbestedingscoach een aantal keer mee gaan en zo helpen om de stap kleiner te maken.

Indicatie

Voor dagbesteding thuis heeft u een indicatie ‘Begeleiding Individueel’ nodig vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Uw casemanager dementie kan deze voor u aanvragen.

Contact

Contact met de dagbestedingscoach kan via de klantenservice van het Spectrum via 078 79 99 220 of met de receptie van het Parkhuis via 078 622 00 00.

Onze locaties

Contact

Receptie 078 622 00 00
Cliëntenservicebureau 078 622 00 11
csb@hetparkhuis.nl

Onderdeel van: