Het expertiseteam, voor u

Het Expertiseteam van het Parkhuis bestaat uit diverse disciplines die nauw met elkaar samenwerken, met als doel het welzijn van de bewoners van de diverse locaties van het Parkhuis te bevorderen.

In zorgplanbesprekingen wordt met bewoner en/of naasten besproken welke disciplines de bewoner het beste kunnen ondersteunen en op welke manier. Hierbij wordt ook goedgekeken naar de samenwerking tussen de onderlinge disciplines. Deze afspraken worden vastgelegd in het zorgplan.
De volgende disciplines vormen samen het expertiseteam:

Medisch team

Het medisch team bestaat uit Specialisten Ouderengeneeskunde, basisartsen en Verpleegkundig Specialisten. Zij zijn gespecialiseerd in de medische zorg voor  mensen met dementie, mensen met het syndroom van Korsakov en mensen met gerontopsychiatrische problemen. Het medisch team is verantwoordelijk voor het beoordelen, diagnosticeren en behandelen van zowel lichamelijke- als psychiatrische aandoeningen en de hieruit voortvloeiende gevolgen van ziekte. Hierbij ligt de belangrijkste focus op het in stand houden- en bevorderen van de kwaliteit van leven.

Diëtetiek

De diëtisten richten zich op het geven van dieet- en/of voedingsadviezen en de begeleiding hiervan, passend bij de individuele behoeften en medische conditie van onze bewoners. Hierbij staat de kwaliteit van leven en het verminderen of voorkomen van voedingsgerelateerde klachten voorop.

Ergotherapie

Ergotherapie helpt bewoners zelfstandigheid te behouden en kwaliteit van leven tebevorderen. Zij ondersteunen bij het leren omgaan met eventuele beperkingen en het zo lan gmogelijk zelfstandig kunnen uitvoeren van dagelijkse handelingen.

De zingevingsconsulent

De zingevingsconsulent ondersteunt bewoners bij het verkennen van levensvragen en hetbieden van spirituele begeleiding. Hierbij staat het vinden van betekenis en het omgaan met veranderingen in het leven vaak centraal.

Beeldende therapie

Deze therapie maakt gebruik van beeldende middelen om de emotionele en psychologische gezondheid te verbeteren. Het biedt een ingang tot non-verbale communicatie wanneer iemand zich in woorden niet of minder goed kan uiten. Beeldende therapie stimuleert zingeving en zelfexpressie, kan een uitlaatklep zijn voor emoties en een mogelijkheid tot het hernemen van een eigen regie.

Muziektherapie

Muziektherapie maakt gebruik van muziek om therapeutische doelen te bereiken, zoals het verminderen van stress, het verbeteren van cognitieve functies en het bevorderen van sociaal contact. Daarnaast helpt muziek om plezier en ontspanning te ervaren en bevordert het het welzijn van onze bewoners.

Fysiotherapie

De fysiotherapeuten richten zich, in samenwerking met beweegcoaches en therapie-assistenten, op verbetering en het behoud van motorische vaardigheden en mobiliteit.

Logopedie

De logopedist van het Parkhuis richt zich op het verbeteren van communicatie- en slikproblemen. Zij biedt therapie en advies met betrekking tot het slikken en om spraak/taal- en andere communicatieve vaardigheden te verbeteren of onderhouden. De logopedist werkt vaak nauw samen met de diëtisten en andere disciplines (waaronder de keuken), wanneer het gaat om voedings- en/of slikproblemen.

Psychologie

Het psychologenteam bestaat uit gezondheidszorg (Gz-) psychologen en basispsychologen. Zij bieden emotionele ondersteuning en begeleiding aan bewoners die te maken hebben metpsychische problemen zoals depressie, angst of cognitieve achteruitgang. Zij helpen henomgaan met veranderingen en bevorderen hun mentale welzijn. Ook ondersteunen zij dezorgteams, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van onbegrepen gedrag.

Onze locaties

Contact

Receptie 078 622 00 00
Cliëntenservicebureau 078 622 00 11
csb@hetparkhuis.nl

Onderdeel van: