Tijdelijk verblijf

Soms is veilig thuis wonen even niet mogelijk. Omdat u net geopereerd bent en moet revalideren of uw mantelzorgers tijdelijk niet de zorg kunnen bieden die u nodig hebt. Dan biedt het Parkhuis de zorg en behandeling die u nodig heeft, tijdens een tijdelijk verblijf.

Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ)

In Parkstaete kunt u terecht voor Geriatrische Revalidatie Zorg. GRZ is multidisciplinaire zorg
(zorg door verschillende zorgverleners) voor kwetsbare ouderen na bijvoorbeeld een operatie of functionele achteruitgang. De zorg richt zich op verwacht herstel van functioneren en participatie en een terugkeer naar de oude woonsituatie.

Uw verblijf is tijdelijk: na uw revalidatie keert u weer terug naar uw oude woonsituatie of, als dat niet mogelijk is, naar een woonzorgcentrum of naar een verblijfsafdeling van een behandelcentrum.

De zorg en ondersteuning is gericht op het ‘zorgen dat’ in plaats van ‘zorgen voor’. Alle activiteiten zijn gericht op het activeren en versterken van uw eigen kracht. Alles staat hierbij in het teken van een voorspoedig herstel.

Eerstelijnsverblijf

Eerstelijns verblijf (ELV) is bedoeld voor kwetsbare ouderen die tijdelijk niet verantwoord in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven, maar voor wie geen opname in het ziekenhuis (meer) nodig is. Belangrijke voorwaarde bij eerstelijns verblijf is dat het verblijf medisch noodzakelijk is en dat er gedurende 24 uur per dag verpleegkundig toezicht in de directe nabijheid nodig is. De huisarts of medisch specialist schat in dat u op korte termijn (binnen maximaal 3 maanden) zult herstellen en terug naar uw eigen woonomgeving kunt gaan.

Logeren met WLZ-indicatie (respijtzorg)

Als u voor iemand zorgt met dementie, is het belangrijk dat u de zorg af en toe even kunt overdragen, zodat u niet overbelast raakt en ook tijd aan uw andere gezinsleden, vrienden, werk en/of hobby’s kunt besteden.

U kunt als mantelzorger de zorg tijdelijk aan het Parkhuis overdragen. Uw naaste is bij ons in goede handen, zodat u met een gerust hart weg kunt gaan. Aan dit verblijf zit altijd een begin- en einddatum, dit is dus voor een van tevoren  bepaalde periode. Uw naaste heeft voor logeren wel een Wlz-indicatie nodig.

Logeren zonder WLZ-indicatie

Bij het Parkhuis is het ook mogelijk geplande logeerzorg voor meerdere dagen te regelen. Deze logeerzorg is gericht op inwoners van de gemeente Dordrecht met (beginnende) dementie/ geheugenproblemen of een vermoeden van dementie. Voor mantelzorgers is dit een aantrekkelijke optie om weer even op adem te komen en overbelasting te voorkomen. Met een gerust gevoel en goed voorbereid kan de mantelzorger de zorg voor een korte periode overdragen. De medewerkers van het Parkhuis hebben ruime en gespecialiseerde ervaring met ondersteuning aan mensen met geheugenproblemen of dementie. Daarbij kijken ze zoveel mogelijk naar de wensen en mogelijkheden van degene die komt overnachten.
Als u interesse heeft en wilt onderzoeken of deze logeerzorg iets voor u is, dan kunt u contact opnemen met uw casemanager. Als u geen casemanager heeft neemt u contact op MEE Mantelzorg via 078 206 32 02 en/of mantelzorg@meeplus.nl

Observatie

Op de observatieafdeling verblijft u tijdelijk.  Bijvoorbeeld wanneer er een vermoeden bestaat dat u een vorm van dementie heeft, of niet duidelijk is wat voor u de beste plaats is om te wonen.

Het team van de observatieafdeling neemt de tijd om te kijken hoe het met u gaat en voert indien nodig onderzoeken uit. Zo kunnen zij samen met de arts een diagnose stellen, een behandelplan opstellen, of meedenken over wat voor u een passende woonvorm zou zijn: bijvoorbeeld (met extra zorg en begeleiding) thuis, of een verpleeghuis.

Wanneer thuis wonen geen optie meer is verwijzen zij u niet automatisch door naar een plek in het Parkhuis. Wanneer u een andere voorkeur heeft, wordt daar rekening mee gehouden.

Overbrugging

Soms is er in het verpleeghuis van uw keuze niet meteen een kamer beschikbaar. Dan heeft u recht op overbruggingszorg. Op onze overbruggingsafdeling in Middenhoeve bent u welkom in afwachting van een plaats in het verpleeghuis van uw keuze.

Wilt u weten wat het regionaal expertisecentrum dementie voor u kan betekenen?

Neem contact op met ons CliëntenServiceBureau via 078 622 00 11 of via mail:

Onze locaties

Contact

Receptie 078 622 00 00
Cliëntenservicebureau 078 622 00 11
csb@hetparkhuis.nl