Ergotherapie

Mensen op oudere leeftijd kunnen moeite hebben met het uitvoeren van gewone, dagelijkse handelingen. Een ergotherapeut kan helpen om deze handelingen
opnieuw te leren of om deze op een aangepaste manier te verrichten.

De behandeling door een ergotherapeut kan gericht zijn op:

  • huishoudelijke activiteiten zoals koken en boodschappen doen;
  • verplaatsen binnen- en buitenshuis;
  • het vinden van een goede dagindeling; belasting/belastbaarheid cliënt en mantelzorger;
  • het leren omgaan met een hulpmiddel, denk bijvoorbeeld aan het leren rijden met een scootmobiel of driewielfiets;
  • persoonlijke verzorging, zoals het zelfstandig aan- en uittrekken van de steunkousen;
  • vinden van een geschikte hobby of vrijetijdsbesteding, bijvoorbeeld uitvoerbaar met één hand;
  • opnieuw leren omgaan met apparaten, zoals tablet, tv, omgevingsbesturing, medicijnverstrekker (medido);
  • advies over gebruik tilmateriaal en tiltechnieken;
  • advies over een goede lig- en zithouding;
  • ondersteuning rondom palliatieve fase en zorgmethodieken bij thuis verzorgen.

Ook kan een ergotherapeut adviseren over hulpmiddelen en voorzieningen, zoals rolstoelen en woningaanpassingen. De ergotherapeut geeft voorlichting over de mogelijkheden voor vergoedingen hiervan en begeleidt eventueel de aanvraag. Ook kan een ergotherapeut instructie geven aan uw mantelzorger, zoals
een advies hoe de fysieke en mentale belasting verminderd kan worden.

Eén van de ergotherapeuten is aangesloten bij ParkinsonNet en kan dus specialistische behandeling bieden aan cliënten met ParkinsonNet.

Aanmelden
U kunt zonder verwijzing contact opnemen met een ergotherapeut. De ergotherapeut inventariseert of overleg met een arts
nodig is, of dat de behandeling direct kan starten. In enkele gevallen is er alsnog een verwijzing van de huisarts nodig. Ook kan een specialist
of huisarts een cliënt rechtstreeks bij ergotherapie van ParkhuisThuis aanmelden (via ZorgDomein of schriftelijk).

Vergoeding
In de basisverzekering is 10 uur ergotherapie per kalenderjaar opgenomen. Voor alle zorg die onder de basisverzekering valt, geldt een wettelijk eigen risico.

Vragen?
Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen via 078 622 00 00 of per e-mail via ergotherapie@parkhuisthuis.nl

Onze locaties

Contact

Receptie 078 622 00 00
Cliëntenservicebureau 078 622 00 11
csb@hetparkhuis.nl

Onderdeel van: