Ergotherapie

Mensen met dementie, Korsakov of psychische problemen op oudere leeftijd kunnen moeite hebben met het uitvoeren van gewone, dagelijkse handelingen. Een ergotherapeut helpt u graag om deze handelingen opnieuw te leren of om deze op een aangepaste manier te verrichten.

Wat doet de ergotherapeut voor u?

In overleg met u stelt de ergotherapeut een behandeling voor. Het kan zijn dat de ergotherapeut een programma opstelt en deze activiteiten met u gaat oefenen. Het kan ook zijn dat de behandeling bestaat uit een advies of instructie. Waar nodig werken we samen met andere zorgverleners zoals de fysiotherapeut of de thuiszorg. De ergotherapeutische behandeling vindt bij voorkeur plaats op de plek waar u de handeling het beste kunt oefenen. Voorbeelden voor behandelingen zijn:

  • Huishoudelijke activiteiten zoals koken en boodschappen doen;
  • Opstaan vanuit een stoel of bed;
  • Verplaatsen binnen- en buitenshuis;
  • Omgaan met sluitingen zoals doppen, deksels, ritsen en knopen;
  • Het vinden van een goede dagindeling;
  • Leren rijden op een scootmobiel.

De ergotherapeut als adviseur
U kunt bij de ergotherapeut ook terecht voor advies over hulpmiddelen en voorzieningen, zoals rolstoelen en woningaanpassingen. De ergotherapeut licht u graag de mogelijkheden toe voor vergoeding en begeleidt u eventueel bij de aanvraag hiervan. Een ergotherapeut kan instructie geven aan uw mantelzorger, zoals een advies hoe u de fysieke en mentale belasting vermindert.

De ergotherapeut en Cognitieve Revalidatie (CPCRT)
Wanneer zich een aandoening in de hersenen voordoet, is dit merkbaar in de dagelijkse activiteiten. Enkele voorbeelden zijn: afspraken vergeten, moeite met complexe activiteiten zoals koken en boodschappen doen, vermoeid zijn, het gesprek niet meer kunnen volgen enzovoort. De ergotherapeut kijkt samen met u naar het dagelijkse handelen en de veiligheid. Waar dit problemen oplevert, wordt gekeken welke mogelijkheden er nog zijn. Ondersteuning en begeleiding van de mantelzorger en het professionele netwerk in de omgang met praktische adviezen, behoort mogelijk tot de behandeling. Onze ergotherapeuten zijn Cognitief Revalidatie Therapeut geschoold (Certified in the Practice of Cognitive Rehabilitation Therapy).

Hoe kunt u zich aanmelden?

U kunt op verschillende manieren voor ergotherapie in aanmerking komen:

  1. Via verwijzing door uw huisarts of specialist
  2. Zonder verwijzing via Directe Toegankelijkheid Ergotherapie (DTE). De ergotherapeuten inventariseren dan in een korte screening of er overleg met de arts nodig is, of dat de ergotherapie behandeling direct kan starten. In enkele gevallen is er alsnog een verwijzing van de huisarts nodig, bijvoorbeeld bij niet gediagnosticeerde medische klachten.

Wordt ergotherapie vergoed?
In de basisverzekering is 10 uur ergotherapie per kalenderjaar opgenomen. Voor alle zorg die onder de basisverzekering valt, geldt een wettelijk eigen risico. Wij raden u aan uw zorgverzekering te raadplegen of u recht heeft op aanvullende vergoeding.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met het team ergotherapie. Zij zijn bereikbaar via 06-39 14 94 30 of via ergotherapie@parkhuisthuis.nl.

Onze locaties

Contact

Receptie 078 622 00 00
Cliëntenservicebureau 078 622 00 11
csb@hetparkhuis.nl