Wonen met een Volledig Pakket Thuis (VPT)

Komt u in aanmerking voor verpleeghuiszorg, maar behoudt u het liefst zoveel mogelijk de eigen regie? Het Parkhuis biedt de mogelijkheid binnen een aantal locaties van het Parkhuis een studio of appartement te huren in combinatie met een Volledig Pakket Thuis.

U ontvangt dan een groot deel van de zorg- en dienstverlening van het Parkhuis in de studio of het appartement. U behoudt meer eigen regie dan bij reguliere verpleeghuiszorg en betaalt een lagere eigen bijdrage. Wel zijn er bijkomende woonlasten. Met name wanneer u een hoog inkomen of eigen vermogen heeft, kan het voordelig zijn zorg af te nemen met een VPT.

Wat is een Volledig Pakket Thuis?
Met een Volledig Pakket Thuis ontvangt u in uw studio of appartement zorg en diensten, die ook in een zorginstelling worden geboden. Denk aan persoonlijke verzorging en verpleging, maar ook aan maaltijden en hulp bij het huishouden.
Met een Volledig Pakket Thuis kunt u bij ons terecht voor (*):

 • Persoonlijke verzorging zoals hulp bij het wassen, aankleden en aan- en uittrekken van steunkousen
 • Verpleging, zoals wondverzorging
 • Behandeling gerelateerd aan uw indicatie voor verpleeghuiszorg
 • Begeleiding en activiteiten
 • Ondersteuning in het dagelijks leven, zoals huishoudelijke hulp
 • Eten & drinken, zoals warme maaltijden en tussendoortjes, zoals fruit
 • Alarmeringsapparatuur
 • Vervoer van en naar dagbehandeling en/of begeleiding groep

Samen met u en uw mantelzorgers maken wij afspraken over de invulling van de zorg- en dienstverlening. Deze afspraken leggen wij vast in een zorgplan.
(*) alleen voor de cliënt met de Wlz-indicatie, niet voor de eventueel meeverhuizende partner. U kunt met een Volledig Pakket Thuis ook met uw partner naar het Parkhuis verhuizen. Let op: Na overlijden of verhuizen van de cliënt met wie de VPT-overeenkomst is afgesloten, dient de partner binnen uiterlijk 2 maanden te verhuizen wanneer deze zelf geen indicatie heeft.

Wat hoort niet in het Volledig Pakket Thuis?

Voor zorg die niet binnen het VPT valt behoudt u uw zorgverzekering:

 • Huisartsenzorg, uw huisarts kan wel een consult aanvragen bij een Specialist Ouderengeneeskunde van het Parkhuis
 • Geneesmiddelen, verband- en incontinentiematerialen en dieetpreparaten
 • Tandheelkundige zorg
 • Medisch-specialistische zorg, zoals een cardioloog of oncoloog
 • Algemeen paramedische zorg, zoals de fysiotherapeut
 • Psychiatrische zorg

Verder vallen buiten het VPT-pakket:

 • Individueel aangepaste hulpmiddelen en rolstoel. Hiervoor kunt u terecht bij uw gemeente.
 • Begeleiding naar arts of therapeut
 • Snacks, overige tussendoortjes, alcoholische dranken
 • Woonlasten en alles wat met het zelfstandig wonen samenhangt

Hoe zit het met mijn woning en woonlasten?

Wanneer u kiest voor een Volledig Pakket Thuis, dan blijft u zelfstandig wonen. Woonlasten en alles wat daarmee samenhangt, vallen niet onder het Volledig Pakket Thuis. U blijft de kosten hiervoor zelf betalen. Denk daarbij aan:

 • Huur
 • Elektriciteit, gas en water
 • Belastingen
 • Verzekeringen
 • Telefoon, televisie en internet
 • Bijkomende kosten zoals een bijdrage in de schoonmaak van algemene ruimtes, ophalen huisvuil, onderhoud terrein, gebruik algemene ruimtes

Voor wie?

Het Volledig Pakket Thuis is geschikt als u in aanmerking komt voor het wonen in een verpleeghuis, maar zoveel mogelijk de eigen regie wilt behouden. Wel is het daarbij van belang dat uw zorgvraag aansluit bij de mogelijkheden binnen het tarief van het Volledig Pakket Thuis en dat zelfstandig wonen voor u verantwoord is. Samen kijken we of dit pakket past bij uw wensen en behoeften en maken afspraken over de invulling hiervan.

Een indicatie voor een Volledig Pakket Thuis wordt afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Zij bepalen of u voldoet aan de voorwaarden. Voor een VPT in het Parkhuis is een Wlz 5 indicatie noodzakelijk.

Kosten

Voor alle zorg bij het Parkhuis betaalt u een inkomensafhankelijke bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent dit voor u. Op de website van het CAK vindt u rekenmodules waarmee u zelf uw eigen bijdrage kunt berekenen. Het Volledig Pakket Thuis valt onder de regeling ‘eigen bijdrage met verblijf’. U betaalt in dit geval de lage eigen bijdrage. Bij deze eigen bijdrage komen nog uw woonlasten en kosten voor uw zorg- en overige verzekeringen.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over wonen bij het Parkhuis met een Volledig Pakket Thuis? Neem
dan contact op met ons Cliëntenservicebureau via 078-622 00 11 of mail naar csb@hetparkhuis.n

Onze locaties

Contact

Receptie 078 622 00 00
Cliëntenservicebureau 078 622 00 11
csb@hetparkhuis.nl

Onderdeel van: