Regionaal expertisecentrum dementie

Anders dan voor de doelgroepen Korsakov, gerontopsychiatrie en mensen met dementie op jonge leeftijd bestaat er voor dementie op oudere leeftijd geen landelijke erkenning als regionaal expertisecentrum. Ondanks dat, is het Parkhuis wel degelijk hét regionale expertisecentrum voor mensen met dementie in de Drechtsteden en omgeving.

Cliënten en hun naasten, verwijzers en (zorg)organisaties kunnen sinds jaar en dag rekenen op de expertise van het Parkhuis: ook -of eigenlijk juíst- in het geval van complexe casussen. We volgen de landelijke ontwikkelingen op de voet en passen de laatste kennis over zorg en welzijn van mensen met dementie toe op de woonomgeving van- en zorg voor onze cliënten.

Deskundigheid

Door continu te investeren in kennis en vaardigheden van onze medewerkers kunnen we complexe zorg bieden aan onze doelgroepen. Medewerkers kunnen bij het Parkhuis blijven leren en zich ontwikkelen. Ook leiden we binnen het Parkhuis professionals op: van verzorgenden IG, tot specialisten Ouderengeneeskunde.

Samenwerking en delen van kennis

Wij delen onze kennis graag met mantelzorgers, verwijzers en andere (zorg)organisaties. Verwijzers kunnen bijvoorbeeld ook bij ons terecht voor een consult van de specialist Ouderengeneeskunde.

Wij maken deel uit van landelijke en regionale netwerken, zoals Stichting Drechtzorg, VVT Alliantie Waardenland en Ketenzorg dementie Waardenland en Verwijspunt 078 en spelen daarin een toonaangevende rol. We nemen deel aan landelijke onderzoeken en werken samen met Alzheimer Nederland, onder andere voor het maandelijkse Alzheimer Café in onze regio.

Laatste inzichten

Onze medewerkers worden steeds (bij)geschoold om de best mogelijke zorg voor onze doelgroep te bieden. Denk hierbij onder andere aan scholingen persoonsgerichte zorg. Maar ook bij de bouw en inrichting van onze locaties maken we gebruik van de laatste inzichten met betrekking tot het welzijn van dementie. Daarnaast zetten we bewezen zorgtechnologie in, om de vrijheid en eigen regie van bewoners te vergroten en het werk voor onze medewerkers te verlichten. Denk aan leefcirkeltechnologie, zorgalarmering en moderne tilliften.

Wilt u weten wat het regionaal expertisecentrum dementie voor u kan betekenen?

Neem contact op met ons CliëntenServiceBureau via 078 622 00 11 of via mail:

Onze locaties

Contact

Receptie 078 622 00 00
Cliëntenservicebureau 078 622 00 11
csb@hetparkhuis.nl

Onderdeel van: