Wonen voor mensen met Korsakov

Het Dijckhuis biedt wonen met zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov.  Hier voelen de 42 bewoners zich thuis, hebben eigen regie en nemen deel aan de maatschappij.  Zij wonen in zes woongroepen van ieder zeven personen. Iedere bewoner kan rekenen op behandeling en begeleiding door professionals met ruime expertise op het gebied van zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov.

Wonen, werken en leven in het Dijckhuis

Wonen
Het Dijckhuis is gelegen in de mooie wijk Stadspolders in Dordrecht, Zuid-Holland, vlakbij natuurgebied de Biesbosch. Bewoners geven waar mogelijk eigen invulling aan hun leven en hun (woon)omgeving. Het Dijckhuis voorziet de leefruimte van meubilair, maar bewoners kunnen hun ruimte met eigen spullen inrichten. Tijdens woongroepoverleggen bespreken bewoners en zorgmedewerkers onder andere met elkaar hoe de huishoudelijke taken worden verdeeld, welke activiteiten zij samen ondernemen en hoe de sfeer op de groep is.

Werken
Daarnaast vinden we deelname aan de maatschappij belangrijk. Daarom gaan de meeste bewoners van het Dijckhuis naar de arbeidsmatige dagbesteding. Daar werken zij, samen met mensen met Korsakov die nog thuis wonen, aan diverse opdrachten van interne en externe opdrachtgevers. Bewoners ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. Ook kunnen zij rekenen op een kerstpakket en extraatjes voor verjaardagen en feestdagen.

Activiteiten
In en om het Dijckhuis worden activiteiten aangeboden, op individueel niveau en in groepsverband. U kunt bijvoorbeeld biljarten, muziek maken, schilderen of zwemmen. Waar mogelijk bieden we bezigheden aan uit het leven van voor de verhuizing naar het Dijckhuis. Als een bewoner interesses heeft die buiten het standaard programma liggen, dan zoeken we naar maatwerk oplossingen.

Behandeling en begeleiding

Zorgplan
In het Dijckhuis werken we met het zorgplan. In dit plan staat beschreven op welke manier de bewoner zijn leven zoveel mogelijk kan voortzetten zoals hij dat wil en welke ondersteuning daarbij nodig is. Bewoners hebben een actieve rol bij het opstellen en evalueren van hun zorgplan. Iedere bewoner heeft een zorgcoördinator als vast aanspreekpunt.

Behandeling
Soms hebben bewoners een ondersteuningsvraag waarbij behandeling nodig is. Zij kunnen dan rekenen op deskundige begeleiding van bijvoorbeeld een fysiotherapeut, diëtist of psycholoog. Onze behandelaren zijn gespecialiseerd in behandeling van mensen met het syndroom van Korsakov.

Terug naar huis
Het syndroom van Korsakov is niet terug te draaien, maar met de juiste zorg en begeleiding kunnen mensen met Korsakov wel groeien en leren. Soms komt het voor dat zij dankzij de behandeling en begeleiding in het Dijckhuis, weer zelfstandig kunnen gaan wonen. Zij blijven dan wel onder begeleiding van de casemanager. De casemanager zorgt ervoor dat er voldoende ondersteuning is bij de dagelijkse gang van zaken thuis.

Beelden zeggen meer…

Meer weten over het Dijckhuis? Bekijk de video die gemaakt werd door het Korsakov Kenniscentrum, ter ere van de certificering van het Dijckhuis als landelijk erkend Regionaal Expertisecentrum Korsakov.

Aanmelden

Een aanmelding voor verblijf in het Dijckhuis verloopt via de casemanager Korsakov. U kunt deze aanmelding zelf indienen, maar deze kan ook via uw familie of via een arts verlopen.

Komt u op grond van de aanmelding in aanmerking voor verblijf in het Dijckhuis, dan komt de eerst casemanager op huisbezoek. Daarna krijgt u een rondleiding in het Dijckhuis. Tijdens deze afspraken kijken we samen met u of het Dijckhuis een passende woonomgeving is. Is dat niet het geval, dan zoeken we samen naar een andere oplossing.

Soms is sprake van een crisissituatie en is het belangrijk dat er snel een plek wordt gevonden waar u terecht kunt. Ook dan ondersteunen wij bij het zoeken naar de juiste plek.

Contact

Wilt u meer informatie over aanmelden voor verblijf in het Dijkhuis? Of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met Sandra Flach, casemanager Korsakov via 06-41835193 of neem contact op per email:

Onze locaties

Contact

Receptie 078 622 00 00
Cliëntenservicebureau 078 622 00 11
csb@hetparkhuis.nl

Onderdeel van: