Wonen voor mensen met psychiatrische problemen op oudere leeftijd

Dubbelsteyn, één van expertisecentra van het Parkhuis in Dordrecht, biedt een fijne en veilige woonomgeving in kleinschalige woongroepen voor ouderen met psychiatrische problematiek in combinatie met lichamelijke of cognitieve beperkingen.

Een fijne kleinschalige woonomgeving met zorg die bij u past

In het moderne en sfeervolle Dubbelsteyn wonen 36 bewoners, verdeeld over 4 woongroepen van 9 bewoners. Bewoners van Dubbelsteyn kunnen rekenen op de hoog-complexe zorg, behandeling en begeleiding die zij nodig hebben. Hierbij staat niet het ziektebeeld, maar de mens centraal. U mag hier zijn wie u bent.

Studio’s met eigen inrichting

Per woongroep is er één buurtkamer met zit- en eethoek. U heeft een eigen studio met een keukenblok met kookgelegenheid, die u kunt aankleden met eigen spullen. Ook heeft u een eigen badkamer en de mogelijkheid om zelf een wasmachine en droger te plaatsen, indien u dit wenst. U komt te wonen in een woongroep die aansluit bij uw behoeften en mogelijkheden. Dit wordt in samenspraak met uw arts, andere zorgverleners en behandelaren besloten.

Individueel dagprogramma

Passende activiteiten zijn een belangrijk onderdeel van het wonen in Dubbelsteyn. De dagstructuur, het ritme en het aanbod van activiteiten worden aangepast aan de wensen, behoeften en mogelijkheden van de individuele bewoners. Het welzijn staat voorop en bewoners krijgen ondersteuning waar nodig.

De eigen studio van de bewoners is de basis. Daarnaast worden activiteiten aangeboden op de woongroep. Ook is het leven buiten Dubbelsteyn belangrijk: denk aan boodschappen doen, huishoudelijke werkzaamheden, werken in de moestuin, het verzorgen van de dieren binnen of buitenshuis of werken bij de arbeidsmatige (en gezellige!) dagbestedingslocatie ‘Werkplaats in Bedrijf’.

De bewoners van Dubbelsteyn worden betrokken bij de dagelijkse gang van zaken. Denk aan het dekken van de tafel en het in- en uitruimen van de vaatwasser in de buurtkamer of het verzorgen van de kippen.

Zoveel mogelijk zelfstandig

Het streven is dat bewoners van Dubbelsteyn zelf doen wat zij nog zelf kunnen, met de begeleiding die zij nodig hebben. Denk aan een bed opmaken, opruimen, afwassen, kleding wassen en contact onderhouden met familie. De mate van begeleiding is daarbij per bewoner verschillend.

Deskundige medewerkers

Een vast team van deskundige zorgmedewerkers en behandelaren geeft de begeleiding en zorg die nodig is. Het team welzijn ondersteunt bij een dagstructuur die passend is bij uw leefsituatie. Ook zijn er vrijwilligers die activiteiten met u kunnen ondernemen. De afspraken die u met ons maakt over de behandeling en begeleiding leggen we vast in het zorgplan, dat dagelijks als uitgangspunt geldt bij het verloop van de dag en het verlenen van de zorg.

Onze locaties

Contact

Receptie 078 622 00 00
Cliëntenservicebureau 078 622 00 11
csb@hetparkhuis.nl

Onderdeel van: