Dagbehandeling voor mensen met dementie op jonge leeftijd

Bent u jonger dan 65 jaar, heeft u dementie en woont u nog zelfstandig thuis? Dan kan het fijn zijn om ondersteuning te krijgen. Bij de Dagbehandeling voor mensen met dementie op jonge leeftijd van het Parkhuis in Dordrecht bent u daarvoor op het juiste adres.

Wanneer bij u – voor het 66-ste levensjaar – de diagnose dementie wordt gesteld, heeft dat veel impact op uw leven en dat van uw naasten. De problemen rondom dementie op jonge leeftijd zijn zeer ingrijpend. U staat nog middenin het leven: misschien heeft u een baan, of een druk gezin. Soms zijn er nog thuiswonende kinderen. Spanningen, zowel thuis als in het sociale leven en in het werk, kunnen hoog oplopen en soms ingrijpende gevolgen hebben. Daarnaast blijkt het stellen van de diagnose een lang en ingrijpend traject te zijn. Dit heeft ook zijn uitwerking op de thuissituatie.

Begeleiding en behandeling
Als u de diagnose dementie op jonge leeftijd heeft gekregen en behoefte heeft aan begeleiding en behandeling dan kunt u terecht bij de dagbehandeling van het Parkhuis. Deze is speciaal voor mensen met dementie op jonge leeftijd. Daar ontmoet u leeftijdgenoten die net als u de diagnose dementie hebben gekregen. Bij de dagbehandeling geeft u aan welke activiteiten en levensgewoonten uw dag kleur geven en voor u zin geven aan het leven. Op de dagbehandeling zetten wij ons maximaal in om deze wensen waar te maken. Wij ondersteunen u bij de dingen waar u goed in bent en waar u plezier aan beleeft. Wij bespreken dit samen met u en uw familie.

Het goed invullen van de dagstructuur, thuis en op de dagbehandeling, is een belangrijk aandachtspunt. Tijdens de dagbehandeling begeleidt, indien nodig, een trajectcoach u individueel. Ook voert de coach gesprekken met uw familie over de balans in de structuur thuis. Op de dagbehandeling vinden deze gesprekken plaats door het team. Ook kunt u in individuele gesprekken of in groepsgesprekken met anderen bespreken wat u in het dagelijks leven merkt van uw ziekte.

Om vaardigheden zo lang mogelijk te behouden of om de beperkingen hanteerbaar te maken is er groepsfysiotherapie en is er zo nodig individuele begeleiding door een ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist, diëtist of muziektherapeut. Een psycholoog biedt ondersteuning bij de omgang in uw thuissituatie en, indien nodig, op de dagbehandeling.

Activiteiten
Het activiteitenprogramma geven we vorm samen met de bezoekers van de dagbehandeling. Fysiek bezig zijn kan in de vorm van wandelen, fietsen, fitness, bewegen op muziek. Dit staat bij veel bezoekers hoog op de wensenlijst en behoort in ieder geval tot het programma. Hierbij kijken wij ook specifiek naar de individu.

Bij andere activiteiten kunt u onder andere denken aan muziek maken of luisteren, houtbewerking, schilderen, zingen, (moes)tuinieren, winkelen en koken voor de maaltijd. Ook toneelspel, zang of colleges over actuele onderwerpen kunnen we in overleg organiseren. Er zijn regelmatig uitstapjes: van een rondje Biesbosch per boot tot bezoek aan musea. Activiteiten kunnen in groepjes of individueel worden uitgevoerd. Naast onze medewerkers zetten wij ook vrijwilligers in.

Locatie Torenzicht
De inrichting op de dagbehandelingslocatie Torenzicht is afgestemd op jongere mensen en nodigt uit tot activiteiten die bijdrage aan het behoud van fysieke fitheid en vaardigheden. Bij de locatie ligt een beleeftuin met onder andere een moestuin.
In de directe omgeving ligt een winkelcentrum en in de polder is op loopafstand een groot recreatiegebied aangelegd waar gewandeld en gefietst kan worden.

Mantelzorgers en familie
De gevolgen van de ziekte treffen niet alleen degene die de ziekte krijgt. Ook mantelzorgers en familie worden geconfronteerd met vragen over de ziekte en hoe hier mee om te gaan. Om hen te ondersteunen bieden wij ondersteuningsprogramma’s die specifiek gericht zijn op de mantelzorgers van jonge mensen met dementie. Naast kennis biedt dit programma ook ondersteuning bij het ontwikkelen van een evenwichtige dagstructuur thuis en op de dagbehandeling. Daarnaast zijn er lotgenotengroepen waar onderling ervaringen uitgewisseld kunnen worden. Betrokkenheid van de mantelzorgers bij de dagbehandeling vinden wij belangrijk. Uw mening wordt op prijs gesteld en u bent altijd welkom.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de dagbehandeling en of u daarvoor in aanmerking komt? Of wilt u een keer komen kijken? Neemt u gerust contact op met Sylke Vermunt, trajectcoach. Zij is bereikbaar via de receptie, telefoonnummer 078 622 00 00.

Aandacht en zorg voor uw naasten

Dementie is ook ingrijpend voor de naasten van degene bij wie de diagnose gesteld wordt, bijvoorbeeld voor de partner of kinderen.  Ook  zij verdienen onze aandacht en zorg. Daarom bieden we hen de mogelijkheid deel te nemen aan een lotgenoten contactgroep. U kunt dan één keer per vier weken, onder begeleiding, ervaringen uitwisselen met andere lotgenoten. Wilt u meer weten? Leest u dan onze Brochure voor mantelzorgers van mensen met dementie op jonge leeftijd.

Prezo Keurmerkhouder

Trots kunnen we melden dat we op 24 januari 2024 officieel bevestigd kregen dat het Parkhuis voor zowel de afdeling voor mensen met dementie op jonge leeftijd in Haaswijk als dagbehandeling Torenzicht voor deze doelgroep voldoen aan het PREZO keurmerkschema Dementie op Jonge Leeftijd. Voor beide locaties ontvingen we voor drie jaar het Prezo Keurmerk Dementie op Jonge Leeftijd (DOJL).

Over Prezo 
PREZO is een integraal kwaliteitsmodel voor de langdurige zorg. Het helpt organisaties om kwaliteit op een praktische en methodische manier te ontwikkelen vanuit waarden en prestaties voor cliënten in de praktijk. Middels een onafhankelijke audit door Perspekt kan het PREZO keurmerk worden behaald.
www.perspekt.nu/prezo

Onze locaties

Contact

Receptie 078 622 00 00
Cliëntenservicebureau 078 622 00 11
csb@hetparkhuis.nl

Onderdeel van: