Casemanagement dementie

Is er bij u, uw partner, familielid of naaste de diagnose dementie gesteld? Dan helpen onze casemanagers dementie u bij het vinden van de weg in de wereld van regels, wetten en (zorg)mogelijkheden rondom dementie. Ze zijn een luisterend oor en vast aanspreekpunt voor u en uw naaste(n).

Niet pluisgevoel

Heeft u het gevoel dat er ‘iets niet in pluis is?’ Bij uzelf of bij uw naaste? Heeft u het vermoeden dat het om dementie gaat? Of heeft u, of uw naaste, net de diagnose dementie gekregen? Dan heeft u ongetwijfeld veel vragen. Heb ik zorg nodig? Hoe regel ik dat? Hoe kan ik zo lang mogelijk thuis blijven wonen?

Vanaf het allereerste moment dat er een gevoel ontstaat dat er ‘iets niet pluis’ is, kunt u een beroep doen op de casemanager dementie. Samen met u onderzoekt de casemanager wat de oorzaken van dit gevoel zijn, welke belemmeringen hierdoor zijn ontstaan en of verder onderzoek nodig is. Altijd in nauwe samenwerking met uw huisarts.

Casemanager dementie, steun en toeverlaat voor de cliënt én mantelzorger

Is er bij u, uw partner, familielid of naaste de diagnose dementie gesteld? Dan helpen onze casemanagers dementie u bij het vinden van de weg in de wereld van regels, wetten en (zorg)mogelijkheden rondom dementie. Ze zijn een luisterend oor en vast aanspreekpunt voor u en uw naaste(n). Ze kunnen u helpen om te gaan met de ziekte en de veranderingen die het met zich meebrengt in het dagelijks leven. Ze zijn op de hoogte van de vele mogelijkheden op het gebied van zorg en ondersteuning en wijzen u daarin de weg. Daarbij kunnen ze een beroep doen op een groot netwerk.

De casemanager kan u begeleiden en helpen met vragen als:

  • Zijn de klachten passend bij de leeftijd of speelt er meer?
  • Hoe vraag ik een indicatie aan?
  • Hoe ga ik om met dementie van mijn partner?
  • Hoe kan ik omgaan met reacties van mijn vader of moeder?
  • Ik voel me opzij geschoven, maar ik wil me graag gehoord en begrepen voelen. Wat kan ik doen?
  • Hoe komt mijn partner in aanmerking voor dagbesteding?
  • Kan ik nog op vakantie?

Misverstand
Casemanager Sabrina: “Er wordt wel eens gedacht dat iemand met dementie moet verhuizen naar 24-uurszorg op het moment dat wij betrokken worden. Maar dat is niet ons doel. Wij zijn er juist om mensen zo lang, veilig en gelukkig mogelijk thuis te laten wonen. Wij observeren, signaleren en houden ruggespraak met alle betrokken partijen. Van die verhuizing is pas sprake wanneer de thuissituatie geen veilige plek meer is.”

Contact casemanagers

Wilt u contact opnemen met een casemanager? Via uw huisarts kunt u contact leggen met de casemanager die aan de huisartsenpraktijk gebonden is. Lukt dit niet, dan kunt u bellen met de receptie van het Parkhuis via 078 622 00 00 of met de klantenservice van het Spectrum 078 79 99 220.

De casemanagers:

Samenwerking in de regio

Dordrecht valt in de regio Waardeland. Binnen Dordrecht werken de volgende organisaties nauw samen: Aafje, de Merwelanden, Internos, het Spectrum en het Parkhuis. Op de website www.ketenzorgdementiewaardenland.nl vindt u meer informatie en contactgegevens.

Alzheimer Nederland heeft in het najaar 2019 de campagne “Helden achter de voordeur” gevoerd. De helden zijn de casemanagers dementie. In dat kader zijn negen verhalen gebundeld waarin mantelzorgers en mensen met dementie vertellen waarom de casemanager hun held is. Deze campagne is erop gericht om de vindbaarheid van de casemanager dementie te verbeteren.

>> lees hier de verhalenbundel ‘helden achter de voordeur’.

Heeft u nog vragen?

Stel uw vraag aan het CliëntenServiceBureau van het Parkhuis via 078 622 00 11.

Onze locaties

Contact

Receptie 078 622 00 00
Cliëntenservicebureau 078 622 00 11
csb@hetparkhuis.nl

Onderdeel van: