ParkhuisThuis

Kwetsbare ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Daardoor hebben de huisarts, wijkverpleegkundige en dementieconsulenten te maken met een toenemende complexiteit van zorg bij deze doelgroep. Daar komt bij dat de komende jaren door de dubbele vergrijzing het aantal mensen met dementie in de regio Drechtsteden fors toeneemt.

Hartverwarmende en bekwame zorg

Onze therapeuten beschikken over specialistische kennis en expertise over dementie, Korsakov en gerontopsychiatrie. Deze sluit goed aan bij de toenemende zorgvraag in de thuissituatie.

De onderzoeken, behandelingen en adviezen van het team ParkhuisThuis zijn erop gericht om het zelfstandig functioneren van mensen met dementie, Korsakov of geronto-psychiatrie te behouden of te verbeteren. Zo kunt u langer zelfstandig blijven wonen. Ook ondersteunen wij hiermee de mantelzorger.
Een aantal disciplines staat garant voor hartverwarmende en bekwame zorg:

We kunnen de diensten van deze disciplines zowel mono- als multidisciplinair inzetten. De kracht van ons team ligt in het multidisciplinair samenwerken. Door alles vanuit één aanbieder aan te bieden, zijn de lijnen tussen zorgverleners korter en is het traject voor zowel cliënt als verwijzer efficiënter en overzichtelijk.

Consultering

Huisartsen kunnen de specialist ouderengeneeskunde inschakelen bij vragen rondom dementie of advies bij complexe vraagstukken, zoals over farmacie. Dit kan tijdens een face-to-face overleg of een telefonisch consult. Tevens neemt de specialist ouderengeneeskunde zo nodig deel aan multidisciplinaire overleggen in meerdere huisartsenpraktijken. Heeft u een specifieke vraag voor de specialist ouderengeneeskunde? Neem dan contact op met het medisch secretariaat op 078 622 00 56.

Screening en onderzoek

Als ParkhuisThuis kunnen wij de diagnostiek verzorgen rondom de vraag of er sprake is van dementie. Hiervoor zetten we de specialist ouderengeneeskunde in. De ergotherapeut en de gezondheids-pycholoog (gz-psycholoog) bieden daarbij ondersteuning.

Door de inzet van deze drie disciplines bieden we een uitgebreide screening van de cliënt. Hierbij brengen we de mogelijkheden van de cliënt zowel op stoornisniveau als op handelingsniveau in kaart. De gz-psycholoog doet onderzoek naar de cognitieve problemen. De ergotherapeut maakt de vertaalslag van de cognitieve problematiek naar de praktische problemen in het handelen. Zo wordt duidelijk wat niet meer mogelijk is en wat we samen met de cliënt moeten oplossen.

Behandeling/begeleiding

We kunnen alle medewerkers van het ParkhuisThuis team inzetten voor de behandeling van kwetsbare ouderen. De kracht in het team ligt in de multidisciplinaire aanpak. Het gaat hierbij om fysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek, logopedie, psychologie en de dagbestedingscoach.

Tarieven en vergoedingen ParkhuisThuis

Wordt mijn behandeling vergoed?
Wij raden u aan om vooraf bij uw zorgverzekeraar te informeren naar de vergoeding van de behandeling. Deze vergoeding kan afhankelijk zijn van uw polisvoorwaarden en of uw zorgverzekeraar een contract heeft met het Parkhuis. Wanneer de behandeling of een deel van de behandeling niet wordt vergoed door uw zorgverzekeraar, dan kunt u wel bij ons terecht. U krijgt na dan elke maand een factuur van ons. Of u deze na indienen bij uw zorgverzekering alsnog gedeeltelijk vergoed krijgt van uw verzekeraar is afhankelijk van de verzekeraar en uw polisvoorwaarden.

Uw eigen risico
Het eigen risico wordt per kalenderjaar berekend. Uw zorgverzekeraar berekent elk kalenderjaar opnieuw of u eigen risico moet betalen.

De tarieven voor onverzekerde zorg vindt u hier. 

Contact en meer informatie

U kunt ParkhuisThuis bereiken op werkdagen van 8.00-16.30 uur via het CliëntenServiceBureau via 078 622 00 11 of via mailadres csb@parkhuisthuis.nl. Eerst inventariseren we samen met u de hulpvraag. Daarna schakelt het CliëntenServiceBureau op basis van vraagverheldering de juiste discipline(s) in.

Verwijsformulier voor declaratie

Voor declaratie aan de zorgverzekering, hebben wij een schriftelijke verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. U kunt deze verwijzing meenemen, of door uw verwijzer per post ons laten versturen naar:
ParkhuisThuis
t.a.v. medisch secretariaat
Haaswijkweg Oost 69a
3319 GB Dordrecht
Telefoon: 078 622 00 00

Onze locaties

Contact

Receptie 078 622 00 00
Cliëntenservicebureau 078 622 00 11
csb@hetparkhuis.nl