ParkhuisThuis

De therapeuten van ParkhuisThuis beschikken over specialistische kennis en expertise met betrekking tot de behandeling van kwetsbare ouderen, in het bijzonder ouderen met dementie, Korsakov en gerontopsychiatrische problemen.

De onderzoeken, behandelingen en adviezen van het ParkhuisThuis team zijn erop gericht om het zelfstandig functioneren van thuiswonende ouderen
te behouden of te verbeteren.

Behandeling en begeleiding
Het ParkhuisThuis team bestaat uit verschillende disciplines die ingezet kunnen worden daar waar hulp bij nodig is:

Ook kan de specialist ouderengeneeskunde voor consultatie ingeschakeld worden door de huisarts bij vragen rondom dementie of advies bij complexe vraagstukken. De kracht van ParkhuisThuis ligt in de mogelijkheid tot multidisciplinair samenwerken.
Door verschillende behandelingen vanuit één zorgverlener aan te bieden, zijn de lijnen tussen de therapeuten kort en is het traject voor zowel de cliënt als de verwijzer efficiënt en overzichtelijk.

Contact
Voor contact met één van de behandelaren van ParkhuisThuis kunt u de betreffende discipline bellen via het algemene telefoonnummer van het Parkhuis of mailen via onderstaande e-mailadressen.
Fysiotherapie fysiotherapie@parkhuisthuis.nl
Ergotherapie ergotherapie@parkhuisthuis.nl
Diëtetiek dietetiek@parkhuisthuis.nl
Logopedie logopedie@parkhuisthuis.nl

Tarieven en vergoedingen ParkhuisThuis

Wordt mijn behandeling vergoed?
Wij raden u aan om vooraf bij uw zorgverzekeraar te informeren naar de vergoeding van de behandeling. Deze vergoeding kan afhankelijk zijn van uw polisvoorwaarden en of uw zorgverzekeraar een contract heeft met het Parkhuis. Wanneer de behandeling of een deel van de behandeling niet wordt vergoed door uw zorgverzekeraar, dan kunt u wel bij ons terecht. U krijgt na dan elke maand een factuur van ons. Of u deze na indienen bij uw zorgverzekering alsnog gedeeltelijk vergoed krijgt van uw verzekeraar is afhankelijk van de verzekeraar en uw polisvoorwaarden.

Uw eigen risico
Het eigen risico wordt per kalenderjaar berekend. Uw zorgverzekeraar berekent elk kalenderjaar opnieuw of u eigen risico moet betalen.

De tarieven van 2024 voor onverzekerde zorg vindt u hier.

Onze locaties

Contact

Receptie 078 622 00 00
Cliëntenservicebureau 078 622 00 11
csb@hetparkhuis.nl

Onderdeel van: