Ontmoetingscentra Dordrecht

Bij de ontmoetingscentra Dordrecht vinden thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers een plek voor ondersteuning en het opdoen van sociale contacten.

Ontmoeten staat voor het ontmoeten van lotgenoten, voor niets moeten, maar wel mogen en willen. Het samen een fijne dag hebben en het behouden van wat men nog kan. De ontmoetingscentra Dordrecht is een gezamenlijk initiatief van het Spectrum en het Parkhuis.

Deelnemen
De ontmoetingscentra zijn laagdrempelig en bij u in de buurt. U wordt begeleid door een klein professioneel team en een casemanager. In goed overleg met de casemanager wordt gekeken welke locatie het best passend is. Voor deelname heeft u een indicatie nodig van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of de WLZ (Wet Langdurige Zorg). De indicatie van de WMO wordt afgegeven door de gemeente Dordrecht (via de Sociale dienst) en aangevraagd door de casemanager.
Ontmoetingscentrum Dordrecht heeft vier locaties voor mensen met beginnende dementie: de Koloriet, het Stadswiel, het Polderwiel en de Gravenhorst. Thuiswonende mensen met verder gevorderde dementie zijn van harte welkom in het Sterrenwiel.

Meer informatie zoals openingsdagen/ tijden en bereikbaarheid vindt u op de website www.ontmoetingscentrumdordrecht.nl.

Onze locaties

Contact

Receptie 078 622 00 00
Cliëntenservicebureau 078 622 00 11
csb@hetparkhuis.nl

Onderdeel van: