Raad van Toezicht

De gegevens op deze pagina waren van toepassing tot 1 april 2024. Voor actuele informatie ga je naar www.salios.nl

Het Parkhuis volgt voor de besturing van haar organisatie de Governance Code Zorg zoals deze door onze branche organisatie Actiz, samen met alle andere zorgbranches, is opgesteld en per 2017 algemeen geldend is geworden.

Het Parkhuis onderschrijft de principes van de Governancecode Zorg en zal zich ook gedragen conform deze code.
Met de Governancecode Zorg volgen zorgorganisaties zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector:

1. Goede zorg
2. Waarden en Normen
3. Invloed Belanghebbenden
4. Inrichting Governance
5. Goed Bestuur
6. Verantwoord Toezicht
7. Continue Ontwikkeling

Bij elk principe wordt de concrete toepassing beschreven. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen.

Het Parkhuis, de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht passen deze code toe en verantwoorden zich daarover publiekelijk. Dit is terug te vinden in ons jaardocument, net als de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht, die gebaseerd is op de normen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders.


De samenstelling van de Raad van Toezicht is:

De heer Drs.  M. Vente MM

Functie/ deelname commissie:

 • Voorzitter RvT
 • Lid Remuneratie Commissie

Aftreden: 2025

Hoofd- en nevenfuncties:

 • Voorzitter Vereniging Rugby Academies Nederland u.a. en enkele hiermee samenhangende bestuurs-posities (onbezoldigd)
 • Voorzitter Stichting Nazorg Sport Gehandicapten (onbezoldigd)

Mevrouw M. Moens

Functie/ deelname commissie:

 • Vice-voorzitter RvT
 • Voorzitter Renumeratie commissie
 • Lid Auditcommissie

Aftreden: 2026

Hoofd- en nevenfuncties:

 • Bestuurder a.i. Nieuw Unicum (bezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Groot Hoogwaak (bezoldigd)

Mevrouw Prof. Dr. I. Bongers

Functie/ deelname commissie:

 • Secretaris RvT
 • Lid commissie Kwaliteit en Veiligheid

Aftreden: 2024

Hoofd- en nevenfuncties:

 • Bijzonder Hoogleraar Evidence Based Management Innovatie GGZ bij Tranzo, universiteit Tilburg (bezoldigd)
 • Onderzoeksprogrammaleider bij GGz Eindhoven en De Kempen (GGzE) (bezoldigd)
 • Lid Raad van Commissarissen Leystromen (bezoldigd)
 • Lid Quality Team Brainport Smart District (bezoldigd)

De heer A.J. Boor MSc EMITA

Functie/ deelname commissie:

 • Lid RvT
 • Voorzitter Audit commissie

Aftreden: 2024

Hoofd- en nevenfuncties:

 • Strategisch Adviseur Erasmus MC (bezoldigd)

De heer Drs. R.S. Oet

Functie/ deelname commissie:

 • Lid RvT
 • Voorzitter commissie Kwaliteit en Veiligheid

Aftreden: 2024

Hoofd en nevenfuncties:

 • Directeur Toezicht speciaal onderwijs, Inspectie van het Onderwijs (bezoldigd)

Onze locaties

Contact

Receptie 078 622 00 00
Cliëntenservicebureau 078 622 00 11
csb@hetparkhuis.nl

Onderdeel van: