Visitatie voor regionaal experticecentrum Gerontopsychiatrie goed verlopen

Op woensdag 14 juni was het zover, de visitatie voor het regionaal experticecentrum (REC) Gerontopsychiatrie. Locatie Dubbelsteyn werd getoetst op tien normen waaraan een regionaal expertisecentrum moet voldoen. Bijvoorbeeld het werken volgens de landelijke richtlijnen voor de doelgroep, het bieden van consultatie en advies aan andere instellingen in de regio en bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek.

Vooraf hebben we alle documenten ingestuurd die als ‘bewijs’ dienen dat we werken volgens deze normen. Op de dag zelf heeft de auditor gesproken met het team, was er een huiskamergesprek met bewoners en hebben twee bewoners de auditor rondgeleid op Dubbelsteyn en in de binnentuin. De auditor was onder de indruk van hoe we de zorg op Dubbelsteyn hebben georganiseerd. Ze liet ons weten dat wij wat haar betreft alles in huis hebben om de landelijke erkenning van een REC te krijgen.

Aan het einde van de dag hebben Paul van Gennip, Sander van Doorn en Marianne Bartelse aan het team en de betrokken bewoners verteld wat de (voorlopige) uitslag is en hebben we dit gevierd met taart. Ook een van de bewoners, meneer Jagesar, sprak het team vol lof toe. Het team kreeg van Marianne een popcorn, wat lekkers en een bioscoop bon, om na al dat harde werken even met de voetjes omhoog te kunnen genieten.

We kijken terug op een lange periode van hard werken, waarin we – met ups en downs – een geweldig resultaat hebben neergezet. We zien het officiële rapport, dat binnen twee weken volgt, met vertrouwen tegemoet!

Onze locaties

Contact

Receptie 078 622 00 00
Cliëntenservicebureau 078 622 00 11
csb@hetparkhuis.nl

Onderdeel van: