Ieder jaar houden we een cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) onder alle cliënten van de locaties van het Parkhuis en onder bezoekers van de ontmoetingscentra en de dagbehandeling. Doel van het CTO is te weten hoe onze cliënten onze zorg ervaren en wat we beter zouden kunnen doen. Op basis van de resultaten van het CTO worden waar nodig/mogelijk, per locatie, maar ook organisatiebreed, verbeteringen doorgevoerd.

In het najaar van 2022 is het cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd bij de (vertegenwoordigers van) onze intramurale cliënten (behalve Dubbelsteyn en Dijckhuis) en van de ontmoetingscentra (OCD’s) en dagbehandeling Torenzicht. Net als vorig jaar, is ervoor gekozen onder cliënten van het Dijckhuis (Korsakov) en Dubbelsteyn (gerontopsychiatrie) een eigen CTO uit te zetten. Dit onderzoek is een afgeleide van het onderzoek van de andere intramurale locaties van het Parkhuis. Het doel van dit aparte onderzoek is om deze bewoners zoveel mogelijk zelfstandig aan het onderzoek deel te laten nemen, waardoor hun betrokkenheid en inspraak toeneemt.

Resultaten

  • Het CTO Intramuraal laat geen grote afwijkingen zien ten opzichte van 2021. Het gemiddelde cijfer (‘Hoe tevreden bent u over het Parkhuis?’) is net als in 2021 een 8,1. Op de verschillende onderwerpen zijn de scores nagenoeg gelijk aan 2021. Opvallend is wel dat de NPS (Net Promotor Score) flink is gestegen, van 35 in 2021 naar 48 in 2022. Deze kan variëren van -100 tot +100, waarbij een negatieve score inhoudt dat meer mensen negatief of kritisch op het Parkhuis zijn dan dat er mensen zijn die het Parkhuis promoten.
  • Het CTO Dijckhuis heeft goede scores en laat op de punten waar sinds het CTO 2021 op gestuurd is, verbetering zien.
  • Het CTO Dubbelsteyn scoort minder goed dan in 2021. Een verklaring is de toegenomen complexiteit van de doelgroep en de onrust die de verhuizing naar Dubbelsteyn met zich heeft meegebracht. De buurtoverleggen (overleg met bewoners en zorgteam per buurtkamer) zijn opnieuw gestart en is er een locatieoverleg (overleg vertegenwoordiging bewoners per buurtkamer, lid cliëntenraad en zorg voor hele afdeling) ingesteld. Hierin worden de resultaten van het CTO besproken.
  • Het CTO Ontmoetingscentra (OCD)/Dagbehandeling is niet goed te vergelijken met 2021. Dit omdat in 2021 de meting en rapportage voor de dagbehandeling en OCD samen zijn gedaan en hier in 2022 twee apart metingen van zijn gemaakt. Ook is de respons te laag om conclusies te kunnen trekken.

Conclusie

Bij ieder onderwerp, en in ieder onderzoek, is een ruime meerderheid van de respondenten (zeer) tevreden. De verbeterpunten die per afdeling worden gesignaleerd, worden door de zorgmanagers en teams opgepakt.

We zijn trots op de uitkomsten en blijven vol energie werken aan het verbeteren van de zorg die wij bieden.

De volledige rapporten vind je hier:

Onze locaties

Contact

Receptie 078 622 00 00
Cliëntenservicebureau 078 622 00 11
csb@hetparkhuis.nl

Onderdeel van: