Jaarbeeld 2022

2022: het jaar waarin we op volle kracht verder hebben gebouwd aan het Parkhuis als het regionale expertisecentrum voor mensen met dementie, Korsakov en gerontopsychiatrische problemen.
Het Dijckhuis verkreeg landelijke erkenning als regionaal expertisecentrum (REC) Korsakov. De voorbereiding van het REC Gerontopsychiatrie verliep volgens planning en de nominatie voor het REC Dementie op Jonge Leeftijd werd ingediend.

Nieuwbouwlocatie Haaswijk werd in gebruik genomen met de bijbehorende zorgtechnologie en in combinatie met de scholingen van het Trimbos Instituut kreeg kleinschalig wonen met persoonsgerichte zorg steeds meer vorm.

Ook kregen we in 2022 de kans om ons 50-jarig jubileum een jaar na dato in stijl te vieren en in de regio werd Verwijspunt 078 volledig operationeel voor ELV, GRZ, WLZ en crisisopvang.

Over bovenstaande en andere mijlpalen lees je in dit Jaarbeeld.
We hebben mooie resultaten bereikt, waar we met trots op terugblikken!

Onze locaties

Contact

Receptie 078 622 00 00
Cliëntenservicebureau 078 622 00 11
csb@hetparkhuis.nl

Onderdeel van: