Landelijke erkenning als Regionaal Expertisecentrum Korsakov

Op 8 juni ontvingen het Parkhuis en tien andere zorgorganisaties de officiële landelijke erkenning als Regionaal Expertisecentrum Korsakov (REC). Dit gebeurde tijdens een feestelijke editie van het jaarlijkse congres van het Korsakov Kenniscentrum (KKC), dat deze keer in het teken stond van de kick-off van het Doelgroepnetwerk Korsakov.

Het ministerie van VWS werkte de afgelopen jaren aan het inrichten van een solide kennisinfrastructuur voor de langdurige zorg voor cliënten behorende tot tien zogenoemde ‘Laagvolume Hoogcomplexe doelgroepen’, waaronder mensen met het Syndroom van Korsakov. Om de zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov verder te ontwikkelen én wetenschap en praktijk meer met elkaar te verbinden, is een landelijk expertisenetwerk Korsakov opgericht, bestaande uit gespecialiseerde verpleeghuizen en het KKC. Mensen met het syndroom van Korsakov hebben een zeer complexe en omvangrijke zorgbehoefte die vraagt om intensieve zorgverlening en behandeling. Hiervoor is specifieke kennis en kunde nodig.

Vanzelfsprekende stap
Op 10 februari dit jaar bezocht de visitatiecommissie van de commissie Expertisecentra Langdurige Zorg het Dijckhuis: de locatie van het Parkhuis waar 42 mensen met het syndroom van Korsakov wonen in 6 woongroepen. Dit resulteerde in de landelijke erkenning, waardoor het Parkhuis zich nu Regionaal Expertise Centrum Korsakov mag noemen. Al ruim twintig jaar biedt het Parkhuis zorg en behandeling aan mensen met het syndroom van Korsakov. De stap om deel te nemen aan het landelijke expertisenetwerk was vanzelfsprekend en past bij de ambitie van het Parkhuis om regionaal expertisecentrum te zijn voor mensen met dementie, Korsakov en gerontopsychiatrische problematiek.

Trots
Marjan van der Dussen, zorgmanager van het Dijckhuis:  “We hebben hard gewerkt om te voldoen aan alle criteria. Ik ben ongelofelijk trots op mijn team en alle anderen die hier een bijdrage aan hebben geleverd. Het was mooi om tijdens het traject te zien dat we eigenlijk al heel veel goed deden, en meer dan we al dachten. Ik ben blij dat we nu als REC nóg meer kunnen doen om de kwaliteit van leven van mensen met Korsakov in onze regio te verbeteren en de zorg die zij nodig hebben goed te organiseren.”

Onze locaties

Contact

Receptie 078 622 00 00
Cliëntenservicebureau 078 622 00 11
csb@hetparkhuis.nl

Onderdeel van: