Dubbelsteyn is nu officieel regionaal expertisecentrum Gerontopsychiatrie+

In september 2019 is door het Ministerie van VWS de Commissie Expertise Centra Langdurige Zorg (CElz) aangesteld om samen met het veld voor doelgroepen in de Langdurige Zorg met een laag aantal cliënten en hoog complexe zorgvraag, een kennis- en expertise infrastructuur in te richten, te implementeren en te borgen. De doelgroep Gerontopsychiatrie+ (GP+) is een van deze doelgroepen. In september 2023 heeft de CElz op basis van onafhankelijke visitatie vastgesteld dat de doelgroep GP+, met het doelgroepnetwerk, kenniscentrum, de doelgroep expertisecentra (DEC’s) en de regionale expertisecentra (REC’s), voldoen aan de criteria die daarvoor opgesteld zijn.

Parkhuis locatie Dubbelsteyn kreeg voor de duur van 4 jaar de erkenning als Regionaal Expertisecentrum Gerontopsychiatrie+ toegekend. De kroon op een periode van hard werken!

Tijdens de eindvisitatie op 14 juni werden we getoetst op de tien normen waaraan een regionaal expertisecentrum moet voldoen. De auditor heeft gesproken met het team, er was een huiskamergesprek met bewoners en twee bewoners hebben de auditor rondgeleid op Dubbelsteyn en in de binnentuin.

De auditor was onder de indruk van hoe we de zorg op Dubbelsteyn hebben georganiseerd en gaf een aantal mooie complimenten:

  • “ … sterk dat het team bestaat uit een mix van verschillende functies, die elkaar functioneel en persoonlijk goed aanvullen. Men schroomt niet om reflectief met elkaar in gesprek te gaan.” 
  • “Gehoord, gezien en gevoeld is de overtuiging en het enthousiasme van medewerkers tijdens de inhoudelijke gesprekken.” 
  • “Opvallend is ook dat de bewoners mondig zijn en rust uitstralen ondanks de beperkingen die ze hebben. […] zij voelen zich gezien en gehoord.” 

We zijn blij met dit prachtige eindresultaat en zijn trots op de manier waarop het team gewerkt heeft aan de ontwikkeling van Dubbelsteyn naar expertisecentrum!

Onze locaties

Contact

Receptie 078 622 00 00
Cliëntenservicebureau 078 622 00 11
csb@hetparkhuis.nl

Onderdeel van: