Ik woon thuis en heb ondersteuning nodig

Het Parkhuis ondersteunt thuiswonende mensen in hun leven met dementie (ook op jonge leeftijd), Korsakov en psychiatrische problemen op oudere leeftijd. Hierdoor kunt u langer op een veilige manier thuis blijven wonen.

Dementie, wat nu?

Heeft u het gevoel dat er ‘iets niet pluis is?’ Bij uzelf of bij uw naaste? Heeft u het vermoeden dat het om dementie gaat? Of heeft u, of uw naaste, net de diagnose dementie gekregen? Dan kunt u professionele ondersteuning goed gebruiken. Onderstaande informatie kan u verder helpen:

Casemanager dementie

Dagbestedingscoach

Alzheimer café

Inloop ‘Houd uw geheugen fit’

Dagbesteding voor ouderen met dementie 

Dagbehandeling voor mensen met dementie op jonge leeftijd 

Overzicht van ondersteuningsmogelijkheden in de regio

 

 

 

Behandeling thuis door ParkhuisThuis

De therapeuten van ParkhuisThuis beschikken over specialistische kennis en expertise met betrekking tot de behandeling van kwetsbare ouderen, in het bijzonder ouderen met dementie, Korsakov en gerontopsychiatrische problemen. De onderzoeken, behandelingen en adviezen van het ParkhuisThuis team zijn erop gericht om het zelfstandig functioneren van thuiswonende ouderen te behouden of te verbeteren. Behandeling en begeleiding

Het ParkhuisThuis team bestaat uit verschillende disciplines die ingezet kunnen worden daar waar hulp bij nodig is: Logopedie, Diëtetiek, Ergotherapie, Fysiotherapie, Gz-psychologie

Ook kan de specialist ouderengeneeskunde voor consultatie ingeschakeld worden door de huisarts bij vragen rondom dementie of advies bij complexe vraagstukken. De kracht van ParkhuisThuis ligt in de mogelijkheid tot multidisciplinair samenwerken. Door verschillende behandelingen vanuit één zorgverlener aan te bieden, zijn de lijnen tussen de therapeuten kort en is het traject voor zowel de cliënt als de verwijzer efficiënt en overzichtelijk.

Ondersteuning voor thuiswonende mensen met Korsakov

Het regionale expertisecentrum Korsakov het Dijckhuis ondersteunt thuiswonende mensen met het syndroom van Korsakov. Bijvoorbeeld met arbeidsmatige dagbesteding of begeleiding door een casemanager.

Tijdelijk verblijf in het Parkhuis

Soms is veilig thuis wonen even niet mogelijk. Omdat u net geopereerd bent en moet revalideren of uw mantelzorgers tijdelijk niet de zorg kunnen bieden die u nodig hebt. Dan biedt het Parkhuis de zorg en behandeling die u nodig heeft, tijdens een tijdelijk verblijf.

Onze locaties

Contact

Receptie 078 622 00 00
Cliëntenservicebureau 078 622 00 11
csb@hetparkhuis.nl

Onderdeel van: