Disclaimer

 

Disclaimer

Met deze website verschaffen wij u algemene informatie over de zorg- en dienstverlening van het Parkhuis. Het Parkhuis neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website zorgvuldigheid in acht. Desondanks staat het Parkhuis er niet voor in dat de geboden informatie altijd juist, volledig en/of actueel is. Ook staat het Parkhuis er niet voor in dat de informatie van derden, waarnaar in de website wordt verwezen, juist is. Het Parkhuis garandeert ook niet dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Het Parkhuis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor deze website. Dit geldt onder meer voor de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, voor oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of e-mail aan het Parkhuis of aan u wordt gezonden en voor defecten, virussen en andere onvolkomenheden als gevolg van de toegang of het gebruik van deze website.

Het Parkhuis, respectievelijk de rechthebbende, behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot de op deze website geboden informatie. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting het Parkhuis, respectievelijk de rechthebbende, over te nemen, te vermenigvuldigen of openbaar te maken.

 

Onze locaties

Contact

Receptie 078 622 00 00
Cliëntenservicebureau 078 622 00 11
csb@hetparkhuis.nl

Onderdeel van: