Tweemaal Prezo Keurmerk Dementie op Jonge Leeftijd voor het Parkhuis

Trots kunnen we melden dat we op 24 januari 2024 officieel bevestigd kregen dat we voor zowel de afdeling voor mensen met dementie op jonge leeftijd in Haaswijk als dagbehandeling Torenzicht voor deze doelgroep voldoen aan het PREZO keurmerkschema Dementie op Jonge Leeftijd. Voor beide locaties ontvingen we voor drie jaar het Prezo Keurmerk Dementie op Jonge Leeftijd (DOJL).

Op 30 november vond de eind-audit plaats. Auditoren van het onafhankelijk bureau Perspekt observeerden de dagelijkse gang van zaken op beide locaties, beoordeelden dossiers, woonden een multidisciplinair overleg bij en gingen in gesprek met bewoners van Haaswijk en bezoekers van de dagbehandeling. Ook spraken zij met leden van de teams en de zorgmanager, een afvaardiging van de CR, P&O, de bestuurder, de clustermanager zorg, opleidingen en de senior beleidsmedewerker. De PREZO audit werd die dag afgesloten met een positief advies, zij vonden geen enkel verbeterpunt. De auditoren gaven aan dat ze veel mooie dingen hadden gezien dat een Prezo keurmerk zeer verdiend zou zijn, niet in het minst vanwege de warmte en professionaliteit van de teams.

De officiële bevestiging komt dan ook niet als een verrassing, maar is wel dé bekroning op het harde werk van de teams en alle andere collega’s die bij het dagelijks werk betrokken zijn. We zijn dan ook ontzettend trots op dit resultaat, maar nog meer op de collega’s die hieraan hebben bijgedragen: Gefeliciteerd!

Over Prezo

PREZO is een integraal kwaliteitsmodel voor de langdurige zorg. Het helpt organisaties om kwaliteit op een praktische en methodische manier te ontwikkelen vanuit waarden en prestaties voor cliënten in de praktijk. Middels een onafhankelijke audit door Perspekt kan het PREZO keurmerk worden behaald.
www.perspekt.nu/prezo

Onze locaties

Contact

Receptie 078 622 00 00
Cliëntenservicebureau 078 622 00 11
csb@hetparkhuis.nl

Onderdeel van: